رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون کرونا برای متولدین سال ۱۳۷۲ و قبل از آن فعال شد

واکسیناسیون کرونا برای متولدین سال ۱۳۷۲ و قبل از آن فعال شد در حال حاضر تمامی متولدین سال ۱۳۷۲ و قبل از آن که در شهر‌های بالای ۲۰ هزار نفری زندگی می‌کنند می‌توانند جهت دریافت نوبت واکسن کرونا به سامانه salamat.gov.ir مراجعه کنند. دانشجویان زیرمجموعه وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد وطلاب حوزه‌های‌علمیه و همچنین […]

واکسیناسیون کرونا برای متولدین سال ۱۳۷۲ و قبل از آن فعال شد

در حال حاضر تمامی متولدین سال ۱۳۷۲ و قبل از آن که در شهر‌های بالای ۲۰ هزار نفری زندگی می‌کنند می‌توانند جهت دریافت نوبت واکسن کرونا به سامانه salamat.gov.ir مراجعه کنند.

دانشجویان زیرمجموعه وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد وطلاب حوزه‌های‌علمیه و همچنین کارگران واحد‌های تولیدی و خدماتی، این گروه از مشمولین دریافت واکسن الزاما باید به سامانه salamat.gov.ir مراجعه و بادرج کدملی و سایر اطلاعات مورد نیاز نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند، در صورت عدم شناسائی کد ملی به عنوان دانشجو لازم است تا پی گیری لازم از طریق معاونت آموزشی موسسه محل تحصیل و در صورت عدم شناسائی کد ملی به عنوان کارگر، پی گیری لازم از طریق محل کار انجام شود.