رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ازدحام جمعیت زائرین در مرز شلمچه حادثه آفرید

ازدحام جمعیت زائرین در مرز شلمچه حادثه آفرید درپی ازدحام جمعیت زائرین در ورودی پایانه شلمچه و شکستن درهای ورودی، حدود ۳۵ نفر زخمی شدند.

ازدحام جمعیت زائرین در مرز شلمچه حادثه آفرید

درپی ازدحام جمعیت زائرین در ورودی پایانه شلمچه و شکستن درهای ورودی، حدود ۳۵ نفر زخمی شدند.