رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشکیل کمیته بررسی فوت امیرحسین حاتمی

تشکیل کمیته بررسی فوت امیرحسین حاتمی با انتشار خبر فوت یک زندانی به نام امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ، روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران نوشت: در حال حاضر کمیته‌ای برای بررسی موضوع فوت آقای حاتمی در زندان مستقر شده است /ایلنا

تشکیل کمیته بررسی فوت امیرحسین حاتمی

با انتشار خبر فوت یک زندانی به نام امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ، روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران نوشت: در حال حاضر کمیته‌ای برای بررسی موضوع فوت آقای حاتمی در زندان مستقر شده است /ایلنا