رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


الزام اخذ مجوز برای بازگشایی مدرسه

الزام اخذ مجوز برای بازگشایی مدرسه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران: بازگشایی هر مدرسه در شهر تهران منوط به اخذ مجوز از ادارات آموزش و پرورش است. فولادوند: هر مدرسه‌ای که فاصله یک و نیم متر در کلاس و شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کند، می‌تواند مجوز آموزش حضوری دریافت کند.

الزام اخذ مجوز برای بازگشایی مدرسه

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران: بازگشایی هر مدرسه در شهر تهران منوط به اخذ مجوز از ادارات آموزش و پرورش است.

فولادوند: هر مدرسه‌ای که فاصله یک و نیم متر در کلاس و شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کند، می‌تواند مجوز آموزش حضوری دریافت کند.