رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رایزنی ایران و عمان برای تسهیل تردد، اقامت و فعالیت اتباع دو کشور

رایزنی ایران و عمان برای تسهیل تردد، اقامت و فعالیت اتباع دو کشور سفیر ایران در مسقط با «سپهبد حسن بن محسن الشریقی» بازرس کل پلیس و گمرک سلطنت عمان دیدار و رایزنی کرد.

رایزنی ایران و عمان برای تسهیل تردد، اقامت و فعالیت اتباع دو کشور

سفیر ایران در مسقط با «سپهبد حسن بن محسن الشریقی» بازرس کل پلیس و گمرک سلطنت عمان دیدار و رایزنی کرد.