رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه معیشتی مهرماه شنبه واریز می‌شود

یارانه معیشتی مهرماه شنبه واریز می‌شود سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: یارانه معیشتی مهر ۱۴۰۰، شنبه (۱۰ مهر) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

یارانه معیشتی مهرماه شنبه واریز می‌شود

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: یارانه معیشتی مهر ۱۴۰۰، شنبه (۱۰ مهر) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.