رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت آپ، روبیکا، تاپ و اسنت تریپ از فروش بلیت هواپیما

ممنوعیت آپ، روبیکا، تاپ و اسنت تریپ از فروش بلیت هواپیما مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی طی بخشنامه‌ای ممنوعیت فروش بلیت هواپیما توسط نرم افزارهایی که مبادرت به فروش غیر مجاز بلیت هواپیما می‌نمایند را اعلام کرد /کن‌نیوز

ممنوعیت آپ، روبیکا، تاپ و اسنت تریپ از فروش بلیت هواپیما

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی طی بخشنامه‌ای ممنوعیت فروش بلیت هواپیما توسط نرم افزارهایی که مبادرت به فروش غیر مجاز بلیت هواپیما می‌نمایند را اعلام کرد /کن‌نیوز