رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وکالتنامه‌های تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودروها سه ماه تمدید شد

وکالتنامه‌های تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودروها سه ماه تمدید شد سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا: با پیگیری های پلیس راهور ناجا و به منظور تسهیل خدمات نقل و انتقال و ارتقاء رضایتمندی آحاد جامعه و باتوجه به مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا مقرر گردید اعتبار کلیه وکالت نامه های نقل […]

وکالتنامه‌های تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودروها سه ماه تمدید شد

سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا:

با پیگیری های پلیس راهور ناجا و به منظور تسهیل خدمات نقل و انتقال و ارتقاء رضایتمندی آحاد جامعه و باتوجه به مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا مقرر گردید اعتبار کلیه وکالت نامه های نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری خودروها برای مدت ۳ ماه تمدید شود.