رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محورهای مورد تاکید رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا

محورهای مورد تاکید رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا آغاز اجرای آزمایشی مدیریت هوشمند در یکی از استان ها تاکید بر ضرورت رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در مراسم دهه آخر صفر انجام تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای کادر بهداشت

محورهای مورد تاکید رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا

آغاز اجرای آزمایشی مدیریت هوشمند در یکی از استان ها

تاکید بر ضرورت رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در مراسم دهه آخر صفر

انجام تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای کادر بهداشت