رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خاندوزی: دولت در شهریور بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه خود را تامین کرد

خاندوزی: دولت در شهریور بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه خود را تامین کرد احسان خاندوزی وزیر امور افتصادی و دارایی: دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد. تداوم این اقدامات، می‌تواند کنترل تورم […]

خاندوزی: دولت در شهریور بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه خود را تامین کرد

احسان خاندوزی وزیر امور افتصادی و دارایی:

دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد.

تداوم این اقدامات، می‌تواند کنترل تورم و کشیده شدن ترمز افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد هرچند ممکن است با چند ماه فاصله، تاثیر بگذارد.

بویژه با تغییر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمتر کسری بودجه خواهیم داشت و شاهد پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آینده خواهیم بود.