رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نباید هیچ حقی از کارگران ضایع شود.

نباید هیچ حقی از کارگران ضایع شود. رئیس جمهور در کهگیلویه و بویراحمد: به مسئولان هم تذکر می دهم که اجازه ندهند هیچ حقی از کارگران ضایع شود. تامین حق و حقوق مردم و رفع معارضات محلی و اجتماعی اولویت اجرای پروژه (سد تنگ سرخ) است. حتماً به دنبال ایجاد چارچوبی خواهیم بود تا حقی […]

نباید هیچ حقی از کارگران ضایع شود.

رئیس جمهور در کهگیلویه و بویراحمد: به مسئولان هم تذکر می دهم که اجازه ندهند هیچ حقی از کارگران ضایع شود.

تامین حق و حقوق مردم و رفع معارضات محلی و اجتماعی اولویت اجرای پروژه (سد تنگ سرخ) است. حتماً به دنبال ایجاد چارچوبی خواهیم بود تا حقی از هیچ کارگری در هیچ نقطه از کشور ضایع نشود.

اگر از سال ۹۰ تاکنون این پروژه سالانه پیشرفت ۱۰ درصدی داشت باید تاکنون تمام می شد.