رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل: تصور نمی کنم مذاکرات وین با شکست مواجه شود

بورل: تصور نمی کنم مذاکرات وین با شکست مواجه شود مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر احیای برجام گفت که تصور نمی کند مذاکرات وین با شکست مواجه شود.

بورل: تصور نمی کنم مذاکرات وین با شکست مواجه شود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر احیای برجام گفت که تصور نمی کند مذاکرات وین با شکست مواجه شود.