رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخست وزیر جدید ژاپن معرفی شد.

نخست وزیر جدید ژاپن معرفی شد. با رای اعضای پارلمان ژاپن، فومیو کیشیدا به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد. یوشی هیده سوگا، نخست وزیر سابق، قبل از رای گیری استعفا داد و کابینه را منحل کرد تا مسیر دولت جدید برای انتصابات هموارتر باشد.

نخست وزیر جدید ژاپن معرفی شد.

با رای اعضای پارلمان ژاپن، فومیو کیشیدا به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد.

یوشی هیده سوگا، نخست وزیر سابق، قبل از رای گیری استعفا داد و کابینه را منحل کرد تا مسیر دولت جدید برای انتصابات هموارتر باشد.