رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه ارمنستان وارد تهران شد

وزیر خارجه ارمنستان وارد تهران شد «آرارارت میرزویان» به‌منظور دیدار و گفت‌وگو با امیرعبداللهیان وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد و مورد استقبال «علیرضا حقیقیان» دستیار وزیر امور خارجه قرار گرفت.

وزیر خارجه ارمنستان وارد تهران شد

«آرارارت میرزویان» به‌منظور دیدار و گفت‌وگو با امیرعبداللهیان وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد و مورد استقبال «علیرضا حقیقیان» دستیار وزیر امور خارجه قرار گرفت.