رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اصفهان در حال فرو ریختن!

اصفهان در حال فرو ریختن! شکاف ها به باند فرودگاه بین المللی اصفهان نزدیک می شوند و واکنش مسئولین پر کردن شکاف ها با کامیون خاک است! /عصرایران

اصفهان در حال فرو ریختن!

شکاف ها به باند فرودگاه بین المللی اصفهان نزدیک می شوند و واکنش مسئولین پر کردن شکاف ها با کامیون خاک است! /عصرایران