رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تأیید اولین واکسن مالاریا در جهان

تأیید اولین واکسن مالاریا در جهان سازمان جهانی بهداشت توزیع و تزریق گسترده اولین واکسن مالاریا را توصیه کرده و کارشناسان امیدوارند این اقدام بتواند سالانه جان ده‌ها هزار کودک را در سراسر آفریقا نجات دهد.

تأیید اولین واکسن مالاریا در جهان

سازمان جهانی بهداشت توزیع و تزریق گسترده اولین واکسن مالاریا را توصیه کرده و کارشناسان امیدوارند این اقدام بتواند سالانه جان ده‌ها هزار کودک را در سراسر آفریقا نجات دهد.