رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارائه کارت واکسن دیجیتال برای پروازهای خارجی الزامی شد

ارائه کارت واکسن دیجیتال برای پروازهای خارجی الزامی شد روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری: مسافران پروازهای خارجی موظف به ارائه کارت واکسیناسیون دیجیتال صادرشده از سوی وزارت بهداشت هستند.

ارائه کارت واکسن دیجیتال برای پروازهای خارجی الزامی شد

روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری:

مسافران پروازهای خارجی موظف به ارائه کارت واکسیناسیون دیجیتال صادرشده از سوی وزارت بهداشت هستند.