رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افراد شاغل در اصناف و ادارات باید حتماً واکسینه شده باشند.

افراد شاغل در اصناف و ادارات باید حتماً واکسینه شده باشند. وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا: فقط افرادی که واکسن زده‌اند، می‌توانند در اصناف فعالیت کنند. آخر مهر پایان فرصت واکسیناسیون اصناف است. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کاهش یافته است و نگرانی از بروز موج ششم وجود دارد.

افراد شاغل در اصناف و ادارات باید حتماً واکسینه شده باشند.

وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا:

فقط افرادی که واکسن زده‌اند، می‌توانند در اصناف فعالیت کنند.

آخر مهر پایان فرصت واکسیناسیون اصناف است.

رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کاهش یافته است و نگرانی از بروز موج ششم وجود دارد.