رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن تا بهمن خواهد بود

مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن تا بهمن خواهد بود در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام وام اجاره، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تسهیلات یادشده را پرداخت کنند.

مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن تا بهمن خواهد بود

در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام وام اجاره، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تسهیلات یادشده را پرداخت کنند.