رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت کشور عراق حکم ممنوعیت خروج و بازداشت عاملان برگزاری کنفرانس اربیل را صادر کرد.

وزارت کشور عراق حکم ممنوعیت خروج و بازداشت عاملان برگزاری کنفرانس اربیل را صادر کرد. این کنفرانس با هدف زمینه سازی برای عادی‌سازی روابط با اسراییل برگزار شده بود.

وزارت کشور عراق حکم ممنوعیت خروج و بازداشت عاملان برگزاری کنفرانس اربیل را صادر کرد.

این کنفرانس با هدف زمینه سازی برای عادی‌سازی روابط با اسراییل برگزار شده بود.