رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌شود

«جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌شود با ابلاغ رئیس دستگاه قضا اصغر جهانگیر عهده دار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌شود. اصغر جهانگیر پیش از این رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه بود؛ همچنین علی غلامی پیش از جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم […]

«جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌شود

با ابلاغ رئیس دستگاه قضا اصغر جهانگیر عهده دار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌شود.

اصغر جهانگیر پیش از این رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه بود؛ همچنین علی غلامی پیش از جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بوده است.