رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لوازم‌خانگی گران‌شده به قیمت قبل برگردانده می شوند

لوازم‌خانگی گران‌شده به قیمت قبل برگردانده می شوند تابش رئیس سازمان حمایت: برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی که اخیراً تعدادی از کالاهای خود را گران کرده بودند، مکلف به اصلاح قیمت ها و بازگردان قیمت کالاهای گران شده به قیمت های قبلی شدند.

لوازم‌خانگی گران‌شده به قیمت قبل برگردانده می شوند

تابش رئیس سازمان حمایت: برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی که اخیراً تعدادی از کالاهای خود را گران کرده بودند، مکلف به اصلاح قیمت ها و بازگردان قیمت کالاهای گران شده به قیمت های قبلی شدند.