رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبه سیاست های راهبردی رسانه‌ای ابلاغ شد

مصوبه سیاست های راهبردی رسانه‌ای ابلاغ شد سیدابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سیاست‌های راهبردی رسانه‌ای در شرایط بحران‌های طبیعی مثل شرایط ظهور ویروس فراگیر کرونا» که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

مصوبه سیاست های راهبردی رسانه‌ای ابلاغ شد

سیدابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سیاست‌های راهبردی رسانه‌ای در شرایط بحران‌های طبیعی مثل شرایط ظهور ویروس فراگیر کرونا» که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.