رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست مجمع نمایندگان اصفهان برای برگزاری جلسه فوری با رئیس‌جمهور

درخواست مجمع نمایندگان اصفهان برای برگزاری جلسه فوری با رئیس‌جمهور رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در نامه ای به رییس جمهوری خواستار برگزاری جلسه فوری برای رفع مشکلات استان اصفهان شد.

درخواست مجمع نمایندگان اصفهان برای برگزاری جلسه فوری با رئیس‌جمهور

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در نامه ای به رییس جمهوری خواستار برگزاری جلسه فوری برای رفع مشکلات استان اصفهان شد.