رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: آمریکا و اروپا دچار بحران در تصمیم‌گیری هستند

رئیسی: آمریکا و اروپا دچار بحران در تصمیم‌گیری هستند سیاست خارجی کشور، تعامل گسترده با دنیا به‌ویژه همسایگان است. اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی‌زنیم. ما به آنچه تعهد کردیم پایبند هستیم اما آمریکا و اروپایی‌ها دچار بحران در تصمیم‌گیری هستند.

رئیسی: آمریکا و اروپا دچار بحران در تصمیم‌گیری هستند

سیاست خارجی کشور، تعامل گسترده با دنیا به‌ویژه همسایگان است. اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی‌زنیم. ما به آنچه تعهد کردیم پایبند هستیم اما آمریکا و اروپایی‌ها دچار بحران در تصمیم‌گیری هستند.


جدیدترین خبرها