رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واگذاری اختیار لغو یا اجرای دورکاری به مدیران دستگاه‌ها

واگذاری اختیار لغو یا اجرای دورکاری به مدیران دستگاه‌ها معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت: دارا بودن کارت واکسن، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی در محل کار و کنترل تهویه توسط معاونت توسعه هر اداره برای بازگشت به کار ضروری است. برخی افراد باید دورکاری داشته باشند. به عنوان مثال […]

واگذاری اختیار لغو یا اجرای دورکاری به مدیران دستگاه‌ها

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:

دارا بودن کارت واکسن، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی در محل کار و کنترل تهویه توسط معاونت توسعه هر اداره برای بازگشت به کار ضروری است.

برخی افراد باید دورکاری داشته باشند. به عنوان مثال خانم‌هایی که بچه کوچک دارند،‌ فرد دارای بیماری خاص است و… که این افراد می‌توانند به شکل دورکاری و بیرون از محل خدمت کار کنند.

سازمان اداری استخدامی طی بخشنامه‌ای اختیار تصمیم گیری پیرامون این موضوع را به مدیر مربوطه واگذار کرده است که با تشخیص مدیریت دورکاری یا لغو آن اجرایی شود.

با این توصیفات باید گفت که دورکاری ۱۰۰ درصد لغو نشده است و برای برخی افراد کماکان وجود دارد.