رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توافق سران‌قوا برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها؛ بودجه ۱۴۰۱ با لحاظ درآمدهای واقعی تدوین شود

توافق سران‌قوا برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها؛ بودجه ۱۴۰۱ با لحاظ درآمدهای واقعی تدوین شود در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ نهایت دقت به عمل آید تا با محاسبه واقعی درآمدها و تلاش برای تحقق حداکثری منابع درآمدی، بودجه سال ۱۴۰۱ با کسری مواجه نباشد. سران قوا توافق کردند […]

توافق سران‌قوا برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها؛ بودجه ۱۴۰۱ با لحاظ درآمدهای واقعی تدوین شود

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ نهایت دقت به عمل آید تا با محاسبه واقعی درآمدها و تلاش برای تحقق حداکثری منابع درآمدی، بودجه سال ۱۴۰۱ با کسری مواجه نباشد.

سران قوا توافق کردند در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰ مدیریت حداکثری بر هزینه‌ها و مخارج در سه قوه، سازمانها، هیأت امناها و شرکت‌های دولتی اعمال شود.