رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح جدید ارمنستان برای تسهیل عبور و مرور کامیون‌های ایرانی

طرح جدید ارمنستان برای تسهیل عبور و مرور کامیون‌های ایرانی نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان: از این پس کامیون‌های ایرانی می‌توانند بدون پرداخت عوارض گمرکی به جمهوری آذربایجان برای سفر به ارمنستان از جاده جایگزین به جای جاده «گوریس-کاپان» استفاده کنند.

طرح جدید ارمنستان برای تسهیل عبور و مرور کامیون‌های ایرانی

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان: از این پس کامیون‌های ایرانی می‌توانند بدون پرداخت عوارض گمرکی به جمهوری آذربایجان برای سفر به ارمنستان از جاده جایگزین به جای جاده «گوریس-کاپان» استفاده کنند.