رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش توئیتری علی باقری از سفر به کشورهای اروپایی و رایزنی های دیپلماتیک

گزارش توئیتری علی باقری از سفر به کشورهای اروپایی و رایزنی های دیپلماتیک معاون سیاسی وزیر خارجه: در جریان سفر به فرانسه، آلمان، انگلیس و اسپانیا گفت و گوهای جدی و سازنده‌ای در‌ مورد موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مذاکرات پیش رو داشتم و همچنین با چندین رسانه مصاحبه کردم. ‏ لغو موثر […]

گزارش توئیتری علی باقری از سفر به کشورهای اروپایی و رایزنی های دیپلماتیک

معاون سیاسی وزیر خارجه:

در جریان سفر به فرانسه، آلمان، انگلیس و اسپانیا گفت و گوهای جدی و سازنده‌ای در‌ مورد موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مذاکرات پیش رو داشتم و همچنین با چندین رسانه مصاحبه کردم.

لغو موثر تحریم‌های غیرقانونی و اهمیت تضمین به عدم‌تکرار مورد تاکید قرار گرفت.