رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت: در آستانه ۱۰۰ میلیون دُز واکسن تزریقی هستیم

وزیر بهداشت: در آستانه ۱۰۰ میلیون دُز واکسن تزریقی هستیم عین الهی: در واکسیناسیون، حجم زیادی واکسن تامین شد و اگر می‌خواستیم با نیروها و امکانات وزارت بهداشت، این کار را انجام دهیم، بیش از یکسال زمان می‌برد اما در طول چندماه در آستانه ۱۰۰ میلیون دُز واکسن تزریقی هستیم اما مردم، مشارکت بسیار خوبی […]

وزیر بهداشت: در آستانه ۱۰۰ میلیون دُز واکسن تزریقی هستیم

عین الهی:
در واکسیناسیون، حجم زیادی واکسن تامین شد و اگر می‌خواستیم با نیروها و امکانات وزارت بهداشت، این کار را انجام دهیم، بیش از یکسال زمان می‌برد اما در طول چندماه در آستانه ۱۰۰ میلیون دُز واکسن تزریقی هستیم اما مردم، مشارکت بسیار خوبی داشتند.