رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه، توقیف و حبس در انتظار متخلفان مخدوش کنندگان پلاک خودرو

جریمه، توقیف و حبس در انتظار متخلفان مخدوش کنندگان پلاک خودرو جانشین پلیس راهور پایتخت: به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییری ایجاد یا پلاک وسیله دیگری را به آن الصاق کند به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. بر همین اساس […]

جریمه، توقیف و حبس در انتظار متخلفان مخدوش کنندگان پلاک خودرو

جانشین پلیس راهور پایتخت:

به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییری ایجاد یا پلاک وسیله دیگری را به آن الصاق کند به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

بر همین اساس و در طرح برخورد با تخلفات پوشش پلاک، ضمن توقیف وسیله نقلیه، پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا معرفی می‌شود.

تخلفات ناخوانا بودن پلاک ، تغییر محل نصب پلاک، تردد با پلاک اعزام به تعمیرگاه بعد از مهلت زمانی تعیین شده، پوشش پلاک ، مخدوشی(دستکاری ارقام)، ضمن اعمال قانون بر حسب تخلف رانندگان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.