رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت مجلس با بررسی فوریت‌دار لایحه تامین کالاهای اساسی

مخالفت مجلس با بررسی فوریت‌دار لایحه تامین کالاهای اساسی نمایندگان مجلس با بررسی دو فوریتی و یک فوریتی لایحه تامین کالاهای اساسی، نهاده های دامی و دارو مخالفت کردند. براساس آئین نامه داخلی مجلس، لایحه مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مخالفت مجلس با بررسی فوریت‌دار لایحه تامین کالاهای اساسی

نمایندگان مجلس با بررسی دو فوریتی و یک فوریتی لایحه تامین کالاهای اساسی، نهاده های دامی و دارو مخالفت کردند.

براساس آئین نامه داخلی مجلس، لایحه مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.