رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجلس به فیاضی اعتماد نکرد

مجلس به فیاضی اعتماد نکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسعود فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد ندادند. آرای اخذ شده ۲۶۰ موافق ۱۱۵ مخالف ۱۴۰ ممتنع ۵ رای

مجلس به فیاضی اعتماد نکرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسعود فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد ندادند.

آرای اخذ شده ۲۶۰
موافق ۱۱۵
مخالف ۱۴۰
ممتنع ۵ رای