رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسیر تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم یابد.

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی: مسیر تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم یابد. تاکید بر لزوم تشکیل جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و روسیه با ریاست معاون اول و پیگیری توافقات دو کشور رئیس جمهور با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه برای تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی […]

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:

مسیر تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم یابد.

تاکید بر لزوم تشکیل جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و روسیه با ریاست معاون اول و پیگیری توافقات دو کشور

رئیس جمهور با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه برای تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم تاکید کرد: تلاش شود تا روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.