رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: هدف ایران از حضور در مذاکرات وین، لغو تحریم‌هاست

امیرعبداللهیان: هدف ایران از حضور در مذاکرات وین، لغو تحریم‌هاست وزیر خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی همتای لهستانی، هدف مشارکت فعال ایران در مذاکرات وین را لغو تحریم‌های غیرقانونی خواند و گفت: تمامی طرف‌ها به این درک مشترک رسیده‌اند که آمریکا مقصر اصلی و مسئول وضعیت فعلی است.

امیرعبداللهیان: هدف ایران از حضور در مذاکرات وین، لغو تحریم‌هاست

وزیر خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی همتای لهستانی، هدف مشارکت فعال ایران در مذاکرات وین را لغو تحریم‌های غیرقانونی خواند و گفت: تمامی طرف‌ها به این درک مشترک رسیده‌اند که آمریکا مقصر اصلی و مسئول وضعیت فعلی است.