رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بهانه‌سازی جدید آمریکا برای تحریم ایران

بهانه‌سازی جدید آمریکا برای تحریم ایران وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شخص و یک نهاد ایرانی را به بهانه ادعایی دخالت در انتخابات آمریکا تحریم کرد‌.

بهانه‌سازی جدید آمریکا برای تحریم ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شخص و یک نهاد ایرانی را به بهانه ادعایی دخالت در انتخابات آمریکا تحریم کرد‌.