رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط اصلی ایران برای آمریکا از زبان وزیر سابق امور خارجه

شرط اصلی ایران برای آمریکا از زبان وزیر سابق امور خارجه منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه : اگر قرار است آمریکایی‌ها به برجام برگردند، همانگونه که سخنگوی وزارت خارجه گفت، باید شرط اصلی ورود به این بازی را بپذیرند. شرط اصلی نیز این است که متعهد به اجرای تعهدات خودشان باشند. اگر آمریکایی‌ها و […]

شرط اصلی ایران برای آمریکا از زبان وزیر سابق امور خارجه

منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه :
اگر قرار است آمریکایی‌ها به برجام برگردند، همانگونه که سخنگوی وزارت خارجه گفت، باید شرط اصلی ورود به این بازی را بپذیرند.

شرط اصلی نیز این است که متعهد به اجرای تعهدات خودشان باشند. اگر آمریکایی‌ها و کشورهای دیگر عضو ۱+۵ سابق بپذیرند که همه تعهدات خودشان را عمل کنند، ما هم به اجرای برجام فکر می‌کنیم.

اگر غربی‌ها بخواهند برداشتن تحریم‌ها را به صورت گام به گام انجام دهند، ما نیز باید درخصوص محدودیت‌های ایجاد شده، گام به گام عمل کنیم. همان اصل مهمی که متاسفانه در بعد از برجام به دلیل ذوق‌زدگی و شتابزدگی اجرا نکردیم.