رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قانونگذار ارشد کنگره: ورزشکاران آمریکایی المپیک پکن را تحریم کنند

قانونگذار ارشد کنگره: ورزشکاران آمریکایی المپیک پکن را تحریم کنند «تام کاتن» سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی ضمن اتهام‌زنی‌های تند علیه چین، در فاصله کمتر از چهار ماه به آغاز المپیک زمستانی پکن از دولت جو بایدن و ورزشکاران آمریکایی خواست این بازی‌ها را تحریم کنند.

قانونگذار ارشد کنگره: ورزشکاران آمریکایی المپیک پکن را تحریم کنند

«تام کاتن» سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی ضمن اتهام‌زنی‌های تند علیه چین، در فاصله کمتر از چهار ماه به آغاز المپیک زمستانی پکن از دولت جو بایدن و ورزشکاران آمریکایی خواست این بازی‌ها را تحریم کنند.