رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه خاندوزی به رئیسی درباره فروش اموال مازاد

نامه خاندوزی به رئیسی درباره فروش اموال مازاد درحالیکه وزیر امور اقتصاد و دارایی تمرکز وزارتخانه خود برای تامین کسری بودجه بدون تورم را فروش اموال مازاد دولت اعلام کرده است، اکنون در نامه‌ای به رئیس جمهور معادل ۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده است.  

نامه خاندوزی به رئیسی درباره فروش اموال مازاد

درحالیکه وزیر امور اقتصاد و دارایی تمرکز وزارتخانه خود برای تامین کسری بودجه بدون تورم را فروش اموال مازاد دولت اعلام کرده است، اکنون در نامه‌ای به رئیس جمهور معادل ۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده است.