رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه ۳۰ درصد اقتصاد سوریه را گرفته، ایران ۳ درصد!

ترکیه ۳۰ درصد اقتصاد سوریه را گرفته، ایران ۳ درصد! نایب رییس اتاق بازرگانی ایران: سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها سه درصد است اما ترکیه ۳۰ درصد تجارت این کشور را در اختیار گرفته است. این نشان دهنده ضعف ما در دیپلماسی اقتصادی است و چه در گردشگری و چه در سایر بخش‌ها، اگر […]

ترکیه ۳۰ درصد اقتصاد سوریه را گرفته، ایران ۳ درصد!

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:
سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها سه درصد است اما ترکیه ۳۰ درصد تجارت این کشور را در اختیار گرفته است.
این نشان دهنده ضعف ما در دیپلماسی اقتصادی است و چه در گردشگری و چه در سایر بخش‌ها، اگر قصد تغییر داریم، باید نخستین گام‌ها را در این حوزه برداریم.