رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی دولت با اشاره به کاهش ارقام جانباختگان کرونا

سخنگوی دولت با اشاره به کاهش ارقام جانباختگان کرونا: همراهی دولت و مردم در همه زمینه‌ها راهگشاست و باید ادامه یابد

سخنگوی دولت با اشاره به کاهش ارقام جانباختگان کرونا: همراهی دولت و مردم در همه زمینه‌ها راهگشاست و باید ادامه یابد