رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«گروسی» به سازمان انرژی اتمی رفت

«گروسی» به سازمان انرژی اتمی رفت مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت مذاکره با «اسلامی» وارد سازمان انرژی اتمی شد.

«گروسی» به سازمان انرژی اتمی رفت

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت مذاکره با «اسلامی» وارد سازمان انرژی اتمی شد.