رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قانون واردات خودرو بزودی به دولت ابلاغ می شود

قانون واردات خودرو بزودی به دولت ابلاغ می شود بر اساس قانونی که به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد ، واردات خودرو مشروط به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه صورت خواهد گرفت و تنها شرط واردات بدون انتقال ارز بنا به درخواست بانک […]

قانون واردات خودرو بزودی به دولت ابلاغ می شود

بر اساس قانونی که به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد ، واردات خودرو مشروط به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه صورت خواهد گرفت و تنها شرط واردات بدون انتقال ارز بنا به درخواست بانک مرکزی حذف شده است.