رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد پلیس با ۳ بادیگارد یک بازیگر

برخورد پلیس با ۳ بادیگارد یک بازیگر رئیس‌ پلیس تهران: بارها اعلام کردیم چیزی به نام بادیگارد نداریم اخیراً دیدیم فردی دست به این کار زد و بادیگارد داشت که فیلم این موضوع نیز در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت لذا با سه نفر از این بادیگاردهای همراه این فرد (بازیگر) برخورد کردیم.

برخورد پلیس با ۳ بادیگارد یک بازیگر

رئیس‌ پلیس تهران: بارها اعلام کردیم چیزی به نام بادیگارد نداریم اخیراً دیدیم فردی دست به این کار زد و بادیگارد داشت که فیلم این موضوع نیز در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت لذا با سه نفر از این بادیگاردهای همراه این فرد (بازیگر) برخورد کردیم.