رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳ ایرانی به دوپینگ متهم شدند/ محرومیت ۲ و ۳ ساله از کلیه فعالیت‌های ورزشی

۳ ایرانی به دوپینگ متهم شدند/ محرومیت ۲ و ۳ ساله از کلیه فعالیت‌های ورزشی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ: سه ورزشکار از رشته های دوومیدانی و سه‌گانه به ترتیب دو و سه سال از کلیه فعالیت های ورزشی محروم شدند. نوید سلیم پور و فاطمه میریان از ورزشکاران سه گانه به دلیل مصرف ماده […]

۳ ایرانی به دوپینگ متهم شدند/ محرومیت ۲ و ۳ ساله از کلیه فعالیت‌های ورزشی

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ:

سه ورزشکار از رشته های دوومیدانی و سه‌گانه به ترتیب دو و سه سال از کلیه فعالیت های ورزشی محروم شدند.

نوید سلیم پور و فاطمه میریان از ورزشکاران سه گانه به دلیل مصرف ماده ممنوعه اریتروپوئتین به مدت سه سال از تاریخ چهارم آبان ۱۴۰۰ لغایت سوم آبان ۱۴۰۳ از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شدند.

همچنین یک ورزشکار دوومیدانی به دلیل مصرف ماده ممنوعه HCG به مدت دو سال از تاریخ دهم مهرماه ۱۴۰۰ لغایت نهم مهرماه ۱۴۰۲ از کلیه فعالیت های ورزشی محروم شد.