رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری دیپلمات آمریکایی در فرودگاه استانبول

دستگیری دیپلمات آمریکایی در فرودگاه استانبول رسانه‌های ترکیه از دستگیری یک دیپلمات آمریکایی در فرودگاه استانبول به اتهام جعل پاسپورت خبردادند. این دیپلمات با یک پاسپورت جعلی به همراه ده هزار دلار دستگیر و تحویل مراجع قضایی ترکیه شده است.

دستگیری دیپلمات آمریکایی در فرودگاه استانبول

رسانه‌های ترکیه از دستگیری یک دیپلمات آمریکایی در فرودگاه استانبول به اتهام جعل پاسپورت خبردادند.

این دیپلمات با یک پاسپورت جعلی به همراه ده هزار دلار دستگیر و تحویل مراجع قضایی ترکیه شده است.