رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به تهران می‌آید

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به تهران می‌آید امیرعبداللهیان در دیدار با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در باکو، اراده رهبران دو کشور را زمینه‌ساز گسترش و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات فیمابین عنوان کرد. «جیحون بایراموف» نیز همکاری‌های تهران-باکو در حوزه‌های ترانزیت و انرژی را مهم و راهبردی خواند. دیپلمات ارشد جمهوری آذربایجان ضمن استقبال از […]

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به تهران می‌آید

امیرعبداللهیان در دیدار با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در باکو، اراده رهبران دو کشور را زمینه‌ساز گسترش و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات فیمابین عنوان کرد.

«جیحون بایراموف» نیز همکاری‌های تهران-باکو در حوزه‌های ترانزیت و انرژی را مهم و راهبردی خواند.

دیپلمات ارشد جمهوری آذربایجان ضمن استقبال از دعوت همتای ایرانی، اظهار داشت در آینده‌ای نزدیک به تهران سفر خواهد کرد.