رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امتحانات دانش آموزان شهرستان‌های استان تهران حضوری برگزار می‌شود

امتحانات دانش آموزان شهرستان‌های استان تهران حضوری برگزار می‌شود براساس تصمیمات مرکز سنجش فعلا دستورالعمل نهایی دریافت شده و امتحانات حضوری خواهد بود و اگر تفاوتی در اجرای آن اتفاق افتد با توجه به برگزاری امتحانات نهایی در بخشی از پایه‌ها، در سطح کشور تصمیم‌گیری خواهد شد و تابع تصمیمات ستاد کرونا ملی و استانی […]

امتحانات دانش آموزان شهرستان‌های استان تهران حضوری برگزار می‌شود

براساس تصمیمات مرکز سنجش فعلا دستورالعمل نهایی دریافت شده و امتحانات حضوری خواهد بود و اگر تفاوتی در اجرای آن اتفاق افتد با توجه به برگزاری امتحانات نهایی در بخشی از پایه‌ها، در سطح کشور تصمیم‌گیری خواهد شد و تابع تصمیمات ستاد کرونا ملی و استانی هستیم.