رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴ میلیون واحد مسکونی با مصالح نامرغوب و بسازبفروش های سنتی؟

۴ میلیون واحد مسکونی با مصالح نامرغوب و بسازبفروش های سنتی؟ روزنامه اطلاعات نوشت: مخالفت گروهی از انبوه سازان مسکن با پیشنهاد ورود فناوری های نوین خارجی برای تولید واحدهای جدید باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی از پیگیری این پیشنهاد در برنامه مسکن ملی صرفه نظر کرده و به همان سازندگان سنتی و […]

۴ میلیون واحد مسکونی با مصالح نامرغوب و بسازبفروش های سنتی؟

روزنامه اطلاعات نوشت:

مخالفت گروهی از انبوه سازان مسکن با پیشنهاد ورود فناوری های نوین خارجی برای تولید واحدهای جدید باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی از پیگیری این پیشنهاد در برنامه مسکن ملی صرفه نظر کرده و به همان سازندگان سنتی و مصالح نامرغوب برای تولید ۴ میلیون واحد مسکونی جدید بسنده کند.

این نکته ثابت می کند که زلزله ویرانگر شهرستان بم و زمین لرزه های بعدی هنوز عبرت لازم در سیاست های توسعه مسکن را ایجاد نکرده و همچنان «انبوه سازی» بر «ایمن سازی» ارجحیت دارد.

وزارت راه وشهرسازی اکنون در یکی از مهمترین برهه های تاریخ مدیریتی خود قرار گرفته و ایستادگی در برابر چنین مخالفت هایی ثابت می کند در اجرای این هدف بزرگ به دنبال ساخت مسکن پایدار و صیانت از سرمایه ملی است.