رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت مجلس با کلیات طرح تغییر شیوه بررسی لایحه بودجه

موافقت مجلس با کلیات طرح تغییر شیوه بررسی لایحه بودجه طرح تغییر شیوه بررسی لایحه بودجه با ۱۷۶ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۵۶ نماینده حاضر تصویب شد. بر این اساس لایحه بودجه، در مهلتی معین، ابتدا به کمیسیون تلفیق می‌رود و پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در این […]

موافقت مجلس با کلیات طرح تغییر شیوه بررسی لایحه بودجه

طرح تغییر شیوه بررسی لایحه بودجه با ۱۷۶ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۵۶ نماینده حاضر تصویب شد.

بر این اساس لایحه بودجه، در مهلتی معین، ابتدا به کمیسیون تلفیق می‌رود و پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در این کمیسیون، به صحن علنی خواهد رفت.

در صورت رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، این لایحه به دولت باز خواهد گشت.